ფაგები  რა დაავადებებს კურნავენ

ფაგები (ბაქტერიოფაგები) თანამედროვე მედიცინის მიერ აღიქმება, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე პერსპექტიული მიმართულება. ფაგები წარმატებით გამოიყენება მრავალი დაავადების სამკურნალოდ. ამ სიაში ჩვენ შევიტანეთ მხოლოდ ის დაავადებები, რომელთა სამკურნალო პრეპარატები დღეს რეალურად არსებობს საქართველოში. სიის მომზადებისას ვეყრდნობოდით პრეპარატების ოფიციალურ აღწერებს.
წინამდებარე სია წარმოადგენს -
ლექცია-ვებინარის  - ,,ფაგები. ლალი დათეშიძე, არჩილ შენგელია”
დანართს და მისი განუყოფელი ნაწილია.
..
..